Home IssuesHero/Villain The White Male Protagonist